Delta-dunarii

Ţânţar                                         

Ţânţarul este o specie de insectă adaptată la mediul urban. La unele specii, la femelă, nu se produce maturizarea ouălor fără consumarea sângelui de mamifere. Se poate împerechea şi în spaţii restrânse, în care trăieşte şi în timpul iernii fără să intre în diapauză. Adultul depune ouăle şi iarna, când temperatura apei depăşeşte 10ºC (între sfârşitul lui aprilie şi mai); generaţiile din primăvară şi vară se succed la fiecare 15–20 zile, în funcţie de temperatura apei. Dezvoltarea larvelor se realizează în ape stătătoare. Femelele pot transmite malarie, o boală infecţioasă gravă.

Femelele pot trăi până la 24 de ore, maxim 1 săptămână, iar masculi până la 3 săptămâni, mai ales dacă sunt în preajma apei.

Corpul este alcătuit din cap, torace şi abdomen. Prezintă două aripi, iar aparatul bucal este specializat pentru înţepat şi supt.

Prezintă schelet extern din chitină.

Cap:

  • doi ochi compuşi
  • două antene articulate
  • gură cu piese chitinoase

Toracele prezintă 3 segmente:

  • pe partea dorsală se prind aripile
  • pe partea ventrală se prind trei perechi de picioare articulate

Abdomenul prezintă 8 segmente:

  • la fiecare segment, pe partea ventrală, se află o pereche de orificii respiratorii numite sigme
  • orifici anal

Reproducerea se face prin ouă cu metamorfoză completă şi incompletă, urmând unul din ciclurile:

  • ou→larvă→nimfă (pupă)→adult (metamorfoză completă)
  • ou→larvă→adult (metamorfoză incompletă